top of page

POSTAVITEV VELIKEGA RASTLINJAKA

12. April 2022 - Postavitev velikega raslinjaka 3x17m


Za postavitev velikega rastlinjaka smo uporabili betonske stebre, alkaten cev premera 1/2", (70m)kovinske palice 1m (30x), dve sidri za v zemljo, vrv in UV folijo (23mx8).

V sredini smo postavili betonske stebre za boljšo oporo.


Rastlinjak je izdelan po proncipu rastlinjakov iz JANOV VRT.

Na meter in pol razdalje smo naredili luknje za betonske stebre. Ko smo stebre postavili v zemljo smo razrezali alkaten cev na 5m kose in smo iz njih naredili loke. Loke smo pritrdili na betonske stebre in jih potisnili na kovinske palice, ki smo jih zabili v zemljo na vsako stran betonskega stebra. Ko so bili vsi loki pripravljeni smo preko njih raztegnili UV folijo ter jo pričvrstili z gurntami na obe sidri na vsaki strani. Nato smo še rastlinjak pričvrstili z vrvjo.
Tanja


bottom of page